Kreative Trøndelag

Kontoret

 

 

 Kontoret er åpent mandag-fredag:

08-15.30

72 81 11 30 (sentralbord)

   Les mer

Russerevy 2016

RÆTT VÆST

 Les mer

Luftig undervisning

Friluftslivgruppa på klatrring i Munken

 Les mer

SØKING

Skal du søke videregående opplæring skoleåret 2017-18?

HUSK søknadsfrist 1. mars

Frist for å søke individuell behandling av søknaden er 1. februar.

   Les mer

Aktuelt

                   

Informasjon til foresatte og ungdom i videregående skole om Ungdata-undersøkelsen i Åfjord 2017

På oppdrag fra Åfjord kommune gjennomfører forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Kompetansesenter rus – region midt-Norge (KoRus Midt-Norge) en spørreundersøkelse blant kommunens ungdommer. Formålet er å kartlegge ulike sider ved ungdoms livsstil og levekår. Resultatene fra undersøkelsen vil kunne danne grunnlag for ungdomspolitikken og det forebyggende arbeidet rettet mot ungdom i Åfjord kommune.

 

Les mer

                          Les mer