Kreative Trøndelag
Åfjord VGS > Arkiv > Vernepleie på Fosen

Vernepleie på Fosen

Desentral  vernepleierutdanning med oppstart 2012

Fosen har nå fått grønt lys for desentralisert oppstart for vernepleierutdanning med oppstart august 2012.

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Vernepleierutdanningen tilbyr å starte opp et nytt kull med IKT-basert utdanning i vernepleie med oppstart august 2012. Forutsetningen tilstrekkelig antall studenter, delfinansiering fra Kompetanseløftet og at vi kan etablere studiet i samarbeid med lokalt studiesenter/ressurssenter.

Det betyr at den enkelte som tas opp til studiet kan studere til vernepleier (bachelor) nært hjemstedet sitt.  Undervisning, gruppearbeid og veiledning skjer da all hovedsak ved overføring (IKT-basert) til et lokalt studiested i distriktet. I tillegg vil det kunne komme noen få samlinger ved sentralt studiested ved vernepleierutdanningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag som er lokalisert i Trondheim. Samlingene er stort sett lokalisert til Ranheimsveien 10, og vil være sammen med studentene ved sentralt studiested. Obligatorisk oppmøte på studiested Ranheimsveien må påregnes.

En slik desentral utdanning vil baseres på:
–    Tre-årig forløp/heltidsstudier, bachelorgrad
–    Undervisning, gruppearbeid og veiledning i all hovedsak via overføring (IKT-basert) til et lokalt studiested i distriktet.
–    Opptak av studentgruppe på ca. 30 totalt og fordelt på grupper på studiestedene. Minimum 4 studenter tilknyttet hvert studiested.
–    Noe obligatorisk oppmøte på sentralt studiested (f.eks ferdighetstrening)
–    Studentens kommune tar ansvar for praksisplass
–    Samarbeidsavtaler mellom HiST, mottakersted og kommune/-gruppering. Regulerer ansvar, forpliktelser, økonomi og så videre.
–    Opptakstjenesten ved HiST kan kontaktes hvis den enkelte har behov for avklaring av egen realkompetanse. Telefon:73 559100,
–    Kan baseres på inntil 6 mottakersteder. Forutsatt tilstrekkelig antall studenter på hvert studiested, forslås følgende studiesteder:
1. Bjugn videregående
2. Hitra eller Frøya ressurs
3. Orme ressurs på Orkanger eller Meldal
4. Røros ressurs
5. Støren
6. Oppdal ressurs
Hvis det viser seg at det ikke er tilstrekkelig med studenter tilknyttet de foreslått studiestedene, må lokalt studiested kunne endres.
–    Søknadsfrist 15.april for alle søkere (studiekompetanse og realkompetanse)
–    Lokalt opptak ved HiST
–    Mulig å søke via Søknadsweb fra 15.februar.
–    Siste frist for HiST å kansellere studiet er ca. 5.7.2012.

Kravene for å kunne søke og eventuelt bli tatt opp til desentralisert bachelorutdanning i vernepleie er studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. Les mer på Samordna Opptak http://www.samordnaopptak.no/info/generell-studiekompetanse/realkompetanse/ for mer info om dette. Du kan også kontakte Opptakstjenesten ved HiST (tlf. 73 55 91 00, ) for informasjon og veiledning.

Som student må du følge undervisning og veiledning fortløpende i ukedagene gjennom studiet. Du finner mer informasjon om vernepleierutdanning på denne adressen https://hist.no/vernepleier/. Her vil du finne studieplanen for utdanningen http://hist.no/content/23793/Rammeplaner-studie--og-fagplaner. Studieplanen finner du ved å gå inn via Vernepleierutdanning 2009. Vi gjør oppmerksom på at studieplanen revideres nå i henhold til kravene i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og som gjelder all høyere utdanning i Norge.

Søkere må sende egen søknad gjennom Samordna Opptak hvis de i tillegg ønsker å søke på f.eks sentralt vernepleierstudie ved HiST.

Hvis du har spørsmål til innholdet i studiet, til opptak eller til andre forhold vedrørende dette, vennligst kontakt studieleder Wenche Natland Dalen (tlf. 73 55 9398, e-po), eller Vigdis Kristiansen, dekan stab (tlf. 73 55 91 47, e-post ).

Eller ta kontakt med med ett av Fosens ressurssenter.


Utskriftsvennlig versjon