Kreative Trøndelag
Åfjord VGS > Arkiv > Ungskogpleie

Ungskogpleie 2012

Kurs i Ungskogpleie er planlagt høsten 2012.

Her har du mulighet til å øke din kompetanse og gjøre deg enda mer konkurransedyktig på arbeidsmarkedet.

Aldersgrensen for å delta er 15 år.

Instruktører fra Aktivt Skogbruk, Skogforeningen og Allskog.

Egenandel: kr 350,-

Kurset finansieres for øvrig av Åfjord Skogeierlag, Allskog, Aktivt skogbruk og Åfjord Ressurssenter.

Begrenset antall plasser. Førstemann til møllen.

Påmelding til Lise på biblioteket  

eller på kontoret ved Åfjord videregående skole.

Kurset omfatter:

- Ungskogpleiens betydning for bestandsutviklingen

- Trevalg

- Regulering av tetthet i ungskog

- Ungskogpleiens økonomi

- Vedlikehold av motorryddesag

- Arbeidsteknikk med motorryddesag

- praktiske øvelser

Aldersgrense: 15 år

Alle deltakere får kursbok og attest på gjennomført kurs og får låne hjelm og ryddesag.


 


Utskriftsvennlig versjon