Kreative Trøndelag
Åfjord VGS > Fagtilbud > STUDIESPESIALISERING

STUDIESPESIALISERING

 – så har du alle muligheter

Les mere om studiespesialisering på 

kjemi elever

Hvorfor skal du velge studiespesialisering?

 Det er det mange svar på, og vi kan ikke gi deg alle. To viktige årsaker kan vi likevel røpe: 

-         Du får allmenne kunnskaper – du blir allmenndannet. Selv om det som før het studieretning allmennfag, nå heter programområde studie-spesialisering, er innholdet mye av det samme. Det betyr at det du lærer her, er kunnskaper og innsikt du vil få bruk for og ha glede av hele livet.

-         Du har, som overskrifta sier, alle muligheter åpne. Med studiespesiali-sering får du generell studiekompetanse, og har tilgang til høyskole- og universitetsstudier i inn- og utland! Velger du i tillegg de rette fagene, kan du også få tilgang til studier med spesiell studiekompetanse.

 

Hvorfor velge Åfjord videregående for studiespesialisering?

 Mye kan sies om det å gå på Åfjord videregående skole generelt – som det at vi er en liten skole, med godt miljø, gode forhold mellom elevene og mellom elever og lærere, at du blir godt kjent med de aller fleste i skolemiljøet, at det er din nærskole.

 

Valgfrihet – to studieretninger

Etter at Kunnskapsløftet ble innført, skal elevene velge retning etter Vg 1.   Da kan du velge mellom realfag eller språk- og samfunnsfaglig retning. Det er en stor utfordring for oss som liten skole å greie å gi deg denne valgmuligheten, men vi mener at vi  skal greie det.


 


 

 


Helge Bye
Sist oppdatert: torsdag 10. januar 2008
Utskriftsvennlig versjon