Kreative Trøndelag
Åfjord VGS > Fagtilbud > TILRETTELAGT OPPLÆRING

TILRETTELAGT OPPLÆRING

SPESIALPEDAGOGISK TEAM

Åfjord VGS har et tilbud om tilrettelagt undervisning i ordinær klasse og i gruppe. Tilbudet består av teori og praksis med vekt på veien til voksenlivet og framtidig arbeidssituasjon, tilpasset den enkelte elev, i et nært samarbeid med foresatte. Teamet består av fagleder, spesialpedagoger, Barne- og ungdomsarbeider, psykiatrisk sykepleier og lærlinger i Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Teamet har et nært samarbeid med PPT og kommunehelsetjenesten.


Utskriftsvennlig versjon