Kreative Trøndelag
Åfjord VGS > FOR ELEVER > EKSAMEN

EKSAMEN

Eksamenshåndboka gir retningslinjer for gjennomføring av eksamen i offentlige og private videregående skoler i Sør Trøndelag fylkeskommune.

Organisering og gjennomføring av eksamen i STFK skal skje i samsvar med forskrift til Opplæringsloven § 3-25 – 3-37 (med unntak av § 3-29).

Eksamenshåndboka er tilgjengelig på Sør-Trøndelag fylkeskommunes hjemmeside.

Informasjon om skriftlige sentralgitte eksamener: Udir

Datoer for sentalgitte eksamener våren 2017


Utskriftsvennlig versjon