Kreative Trøndelag
Åfjord VGS > Ressurssenter

Ressurssenter

KURSTILBUD VED ÅFJORD RESSURSSENTER


KRANKURS OG TRAVERSKRAN - JANUAR 2018:
15.1.                   Modul 1.1
16.1. og 17.1.    G11 Stropp og anhuker
18.1. og 19.1.    Traverskran
29.1. og 30.1.    G8 og G20

Fagbrevkurs i Renholdsfaget er i gang. etternølere bes melde seg snarest. 
Det tas sikte på E
ksamen våren 2018 med oppmeldingsfrist i januar.

40 t Sikkerhetskurs for maskinførere 19.-21. januar 2018 (helgekurs), i samarbeid med MEF-skolen. Påmelding snarest og helst innen 12. januar.
Sikkerhetskurs for maskinførere 40t
Ressurssenteret ved Åfjord vg skole setter opp teorikurs et i samarbeid med MEF
Avsluttende teoriprøve.
Oppstart fredag 19. januar kl 08.30 - 16.00.
(Modul 3.1 kjøres enten i tilknytning til teorikurset, eller som egen kursdag, dette avtales i gruppa.)
Deretter må 32 t praksis dokumenteres før praktisk prøve.
(MEF - Maskinentreprenørenes Forbund)
Vi har plass til flere på kurset så ta kontakt om dette kan være aktuelt. Tlf 74176800 (sentralbord) eller 74174203
www.afjord.vgs.no/Ressurssenter.

Varme arbeider - kurs fredag 26 januar 2018 kl 08.00 - ca 15.00 - påmelding fortløpende (maks 25 plasser)  Kurset dekker fornyelse av sertifikat og førstegangs)

Fagbrev som anleggsmaskinfører - fra høsten 2017 (teoriforberedende kurs). Interesserte oppfordres til å ta kontakt

Akvakulturfag - fagbrevkurs 2018/ samarbeid i Fosen/lystregionen - interesserte bes registrere seg i www.vigo.no/ Voksenopplæring

-Fagbrevkurs (teoriforberedende, komprimert kurs). For personer med praksiserfaring som ønsker å ta fagbrevet for å få formell kompetanse. Mange kan ha rett til å få opplæringa finansiert av Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Vi sjekker gjerne ut og informerer om mulighetene for deg eller ansatte ved din bedrift.

Noen andre kurs som ønskes:

-Stillaskurs – inkl fallsikring 
-Lift-kurs
-Excel – regneark (3 kvelder)

For mer informasjon om innhold, priser og påmelding, ta kontakt på epost:,  tlf 74 17 68 00 / 74 17 42 03 eller kom innom oss for en pratJ

Kurssted: Åfjord videregående skole

Les mer om kursene under Ressurssenter

Velkommen til kurs hos ossJ

 

 

 

Noen av våre samarbeidspartnere og eksempler på områder:

Fosen Trafikkskole AS - Trafikalt grunnkurs, opplæring kl B, Truckførerkurs
Nasjonal Kompetansetjeneste for Aldring og helse - internopplæring i kommunene
Fosen Bedriftshelsetjeneste - HMS-kurs
MEF / OKAB Sikkerhetskurs for maskinførere, Arbeidsvarsling
Trollheim Vekst - Krankurs inkl stropping G20, G8, G11, Arbeidsvarsling
Nasjonal Kompetansetjeneste for Aldring og helse - internopplæring i kommunene i kystregionen 
Åfjord kommune - Voksenopplæringa og Flyktningetjenesten - språkopplæring
Røde Kors Førstehjelp - Førstehjelpskurs for elever, ansatte, eksterne deltakere
Egne instruktører/lærer Varme arbeider, stillaskurs, fagbrevopplæring m.m.
Andre videregående skoler og ressurssentre i STFK
m.fl.
 

____________________________

Litt om oss:
Ressurssenteret ble etablert som egen avdeling ved Åfjord videregående skole i 1994. Skolen og ressurssenteret ønsker å ta del i lokal næringsutvikling gjennom medvirkning i offentlig og privat arbeids- og næringsliv.
På de videregående skolene har vi tilsammen stor og variert kompetanse, utstyr og teknologi. Dette kan komme deg eller din bedrift til nytte!
Vi brukerSkype Professional til møter, undervisning etc der det er hensiktsmessig. Dette kan bidra til å spare deg for reiseutgifter, tid, økonomi og miljø, samtidig som samlingene blir mer rasjonelle.
Vi vil gjerne ha innspill fra publikum på kurs el. aktiviteter i forhold til opplæring.

STUDIEKOMPETANSE, PÅBYGNING FAG ELLER FAGBREV:
Ressurssentrene ved de videregående skolene i Sør-Trøndelag tilbyr opplæring på videregående skoles nivå for voksne med rettigheter etter Opplæringsloven. I dette ligger også bistand til realkompetansevurdering og veiledning. Gratis teoriforberedende kurs til fagbrev innen yrkesfagområder eller allmenne fag igangsettes i fylket ut fra behov som er meldt inn. For å tilby gratis opplæring forutsettes  finansiering v/ Opplæringsavd. Sør-Trøndelag Fylkeskommune og at søker er realkompetansevurdert og har rettighet. 
Eks på tiltak som er gjennomført: salg og service-fag, tømrerfag, transportfag, helsefag

Det er mulig å soke som delkurselev eller hospitant i ordinære klasser på dagtid. Enkel søknad sendes til Åfjord videregående skole, med ønsker om fag og om en søker om å være delkurselev eller hospitant.
Skolen tar forbehold om at det er plass og mulighet for å delta.

For deg som har planer om å ta eksamen:
Privatister melder seg opp gjennom web: http://www.stfk.no/Tjenester/opplaring/Privatist/Reglement/

Alle over 25 år (el det året de fyller 25) må registrere seg som søker til voksenopplæring el realkompetansevurdering direkte på www.vigo.no/ Velg Voksenopplæring.


Du finner mer informasjon om oppmelding og eksamen på fylkets hjemmeside:
http://www.stfk.no/Tjenester/opplaring/Privatist/-Praksiskandidat/ 

Søknadsskjema for oppmelding til praktisk prøve (fag-/svenneprøve) ligger her:
http://www.stfk.no/Tjenester/opplaring/larling/Oppmeldingsskjema/

Øvrige ressurssenter på Fosen:
Fosen ressurssenter: http://fosen.vgs.no/Ressurssenter/
Rissa ressurssenter: http://rissa.vgs.no/Ressurssenter/


Torunn Butli Rømma
Sist oppdatert: søndag 28. juni 2015
Utskriftsvennlig versjon