Kreative Trøndelag
Åfjord VGS > Ressurssenter > ADR

ADR- kurs

ADR-kurs
 

 

______________

Sist kjørt som helgekurs Åfjord fre-søn 6. - 7. - 8. februar 2015 ved Åfjord videregående skole  (oppstart kl 17.00 fredagen).  Instruktør: Karsten Langø

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap har ansvaret for forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane, og ADR kjøretøy er underlagt en førstegangsgodkjenning og årlig kontroll på trafikkstasjoner.

For de som behandler farlig gods er det viktig at man har ADR sertifikat og at man oppdaterer seg på endringer (http://oppslagsverket.dsb.no/ )  Et ADR sertifikat er noe man må ha for å transportere farlig gods langs vei og jernbane, og er noe enhver sjåfør må ha i tillegg til at kjøretøyet er godkjent.

Farlig gods er inndelt i flere klasser, og hver klasse har sin fareseddel som skal gjøre farene ved kjemikaliet forståelig for de som måtte behandle/komme i kontakt med det.


Utskriftsvennlig versjon