Kreative Trøndelag
Åfjord VGS > Ressurssenter > Arbeidsvarslingskurs I og II

Arbeidsvarslingskurs

Kurs i Arbeidsvarsling for arbeid ved veg             

 

ARBEIDSVARSLINGSKURS 1    Åfjord ..

Kurset flyttes til senere på våren 2018

Påmelding til tlf 74176800 

Kurs 1: ARBEIDSVARSLINGSKURS

Arbeidsvarsling Håndbok 051, kurs 1 - Arbeid på veg
Kurset gir dokumentasjon på at arbeidstakere har nødvendig opplæring i henhold til vegvesenets krav for arbeid ved veg.

Mål
Deltakerne skal:
Kunne anvende relevante bestemmelser i Håndbok 051 i forhold til arbeidsoppgaver som medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan.
Delmål
Deltakerne skal:
Ha kunnskap om egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som skal tas.
Ha kunnskap om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang.
Hvem kan delta? Alle som skal arbeide på veg.
Varighet 6 timer


Kurs 2: Arbeidsvarslingskurs for ansvarshavende

Kurset er gjennomført ved Åfjord vg skole 3. og 4. januar 2018.
Kurset går over 2 dager  - for ansvarshavende for arbeidsvarsling.
Påmelding snarest (før jul)-


OBS! En trenger ikke å ha gjennomført kurs 1 for å delta på kurs 2.

Formålet med opplæringen: Gi deltakerne den teoretiske plattformen som anses nødvendig for å kunne fylle sin rolle som ansvarshavende på en betryggende måte.

Målgruppe og kompetanse: Ansatte som skal fylle rollen som ansvarshavende for arbeidsarsling.
Ved større veganlegg kan skiltmydighet kreve at også stedsansvarlig har kurs type 2 i stedet for bare kurs type 1.

Statens Vegvesen - Arbeidsvarsling:
http://www.vegvesen.no/fag/Veg+og+gate/Arbeidsvarsling

 

Kompetansebevis for arbeidsvarsling 1 og 2 utstedt etter 1.1.2008 er gyldig i 5 år.

 


Utskriftsvennlig versjon 

Del