Kreative Trøndelag
Åfjord VGS > Ressurssenter > ABC Fagdager Demensomsorg, Aldring og omsorg

ABC Fagdager Demensomsorg, Aldring og omsorg

Fagdager for kystkommunene 2016 under arbeid!

27.01.2016 gjennomført MIN.ABC oppstartsamling/fagdag Hemne - for Hemne kommune

 2. og 3. november 2015 for kommuner som er i gang med eller startet ABC-opplæring innen Eldreomsorg eller Demensomsorg.
Steder for fagsamling: 2.11. Roan, 3.11. Brekstad ,2015

 


www.aldringoghelse.no
Deltakere - ledere - tidligere ABC-deltakere i kystkommunene inviteres til fagseminar våren 2015


Fra samlinger i mars 2015:
ABC  - Demensomsorg - Aldring og Omsorg - Miljøbehandling - Geriatri - Funksjonshemming og aldring

Tema:
"Den geriatriske pasienten - tilstander som kan utfordre psykisk helse"
"Demenssykdommene - med særlig fokus på atferdsmessige og psykologiske symptomer"

Velkommen til ABC-fagseminar for deltakere fra kystkommunene i Sør-Trøndelag

Agdenes 11. mars kl 09.00-15.30 eller Ørland 12. mars kl 10.15-16.45

Foreleser: Geir Selbæk, Fag- og forskningssjef ved Nasjonal Kompetansetjeneste for Aldring og Helse (NKAH)

AGDENES:      11. mars 2015  Bedehuset, Agdenes  
ØRLAND:        12. mars 2015 Ørland Kultursenter, Kinosalen, Brekstad
Tidligere ABC-deltakere, ledere, andre interesserte inviteres også til seminaret. Derfor fint om alle bidrar til å spre informasjon om samlingene.Seminaret er en viktig del av ABC og er obligatorisk for alle som deltar i dette studieopplegget!

Påmelding: Det er valgfritt hvilken av dagene deltakerne ønsker å delta på. Vi må ha beskjed om hvor mange som kommer fra hver kommune på hvilken dag. Kommunekontakt ABC/ander deltakere sender påmelding til  innen 27. februar 2015. Påmeldinger utenom de pågående ABC-gruppene kan sendes direkte.  Kommunene faktureres i etterkant kr 120,- pr person til dekning av bevertning. Deltakeravgift for andre kr 350,- inkl lunsj.

Påmelding innen 27. februar til (Kommunekontakt sender felles påmelding fra hver kommune)

Et samarbeid mellom NKAH, Kystressurs - ressurssentrene ved de videregående skolene i kystregionen - UHT Undervisningstjeneste for hjemmetjenester Åfjord - Kommunene i kystregionen S-T - Fylkesmannen i S-T.

Andre interessertekan også delta. Deltakeravgift utenom ABC-deltakere: kr 350,- inkl lunsj.

___________________

Høsten 2014:
15.10.14 Oppstartseminar  Bjugn - for Rissa, Bjugn, Åfjord og Roan kommuner
16.10.14 Fagseminar Agdenes - for Agdenes og Snillfjord kommuner
17.10.14 Oppstartseminar Hitra - for Hitra, Frøya og Hemne kommuner

Våren 2015:
11.03.15 Fagseminar - felles for alle Agdenes
12.03.15 Fagseminar - felles for alle Brekstad
Sted/dato for fagseminar i mars velges av gruppene ut fra hva som passer best.

2016:
30.05.2016 Fagseminar Brekstad
28.09.2016 Fagseminar Hemne


Ingen deltakeravgift, lunsj bekostes av kommunene. Finansieres av NKAH og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag gjennom  Kompetanseløftet 2015.
Samarbeidspartnere for gjennomføring:
Undervisningshjemmetjenesten i Sør-Trøndelag, Kystressurs – ressurssentrene ved de videregående skolene i kystregionen, Nasjonal Kompetansetjeneste for aldring og helse, Kommunene i kystregionen (kontaktpersoner for K2015)

Bilde fra ABC oppstartseminar Aldring og omsorg, Miljøarbeid, Demensomsorg 15.10.2014, Bjugn
Oppstartseminar i Bjugn - for Rissa, Roan, Åfjord og Bjugn 15.10.2014

Samarbeidspartnere: Utviklingstjenesten for hjemmetjenester i S-T, Åfjord, Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse, Kystressurs - ressurssentrene ved de videregående skolene i kystregionen


Utskriftsvennlig versjon