Kreative Trøndelag
Åfjord VGS > Ressurssenter > HMS kurs for ledere 1 dag

HMS kurs for ledere 1 dag

HMS kurs for ledere     1 dag  OBS! Flyttes til Brekstad - ny dato 13. mars

tirsdag 13. mars 2018

Kurssted: Brekstad


Tidspunkt: kl 09.00 - 15.30

Kurset settes opp i samarbeid med Fosen Bedriftshelsetjeneste.

instruktør: Christer Eik

Maks 15 deltakere. 

Kurset  er et dagskurs og dekker kravene etter AML  § 3-5.Plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
 

Målgruppe: Bedriftens øverste leder. Mellomleder(e) og styreleder kan også ha nytte av kurset.

 

Les mer om leders ansvar mv:   https://www.arbeidstilsynet.no/hms/roller-i-hms-arbeidet/arbeidsgiver/

 

Formål:

 • Gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
 •  

 • Bidra til at arbeidsgiver blir i stand til å se, tenke og handle på en slik måte at helse, miljø, sikkerhet og velferd blir ivaretatt i virksomheten.
 •  

 • Bidra til at arbeidsgiver driver godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjennom dialog, bred medvirkning og partssamarbeid.
 •  

 • Bidra til at helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet blir integrert i planleggings- og beslutningsprosesser i virksomheten, herunder også omstillingsprosesser.
 •  

 • Sette arbeidsgiver i stand til og aktivt bruke arbeidsmiljøloven og dens forskrifter for å fremme en kontinuerlig forbedring av helse, miljø og sikkerhet for å sikre arbeidstakerne et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.
 •  

 • Gi arbeidsgiver kunnskap om arbeidsmiljøfaktorer som kan ha innvirkning på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og utvikling av et godt arbeidsmiljø i egen virksomhet.
 •  

Historikk: Siste kurs gjennomført  21.03.17


Utskriftsvennlig versjon 

Del