Kreative Trøndelag
Åfjord VGS > Ressurssenter > Kurs i Norsk 2018

Kurs i NORSK 2018

Kurs i norsk for arbeidsinnvandrere våren 2018

I samarbeid med Åfjord kommune Voksenopplæringen tilbys

40 timers kveldskurs i norsk

Grunnleggende og praktisk retta norskopplæring, tilpasset gruppen.

Målet er å styrke kommunikasjon og forståelse, bidra til en enda tryggere arbeidshverdag gjennom språkopplæringa, og stimulere til å bruke det norske språket enda mer både i arbeids- og dagliglivet.

Den første kvelden vil det bli orientering og kartlegging av opplæringsbehovet.
Arbeidsgivere ønskes også velkommen og kan komme med innspill til innhold.

Ukedag og tidspunkt for kurset framover avtales med deltakerne den første kvelden.

Åfjord kommune tar på seg hovedfinansieringen av tilbudet for bedriftene som har ansatte med fremmedspråklig bakgrunn! En egenandel (inntil kr 1500) pr deltaker må påregnes, likeså utgifter til evt kjøp av lærebøker, ordlister osv. Egenandelen dekkes av bedrift eller den enkelte deltaker etter nærmere avtale.

Vi håper bedrifter i Åfjord benytter muligheten til å styrke språkopplæringa for sine aktuelle ansatte, og bidrar til å rekruttere deltakere.

Deltakere og arbeidsgivere ønskes med dette velkommen til orienteringskveld og forsiktig oppstart onsdag 28. februar kl 18.00 ved Voksenopplæringens lokaler på Årneset.

Påmelding sendes: eller pr telefon 74176800, innen 21. februar 2018.


Utskriftsvennlig versjon