Kreative Trøndelag
Åfjord VGS > Ressurssenter > Nettskoletilbud

Nettskoletilbud i STFK

STFK Nettskole

Nettskolen viderefører fagtilbudet

Opptak av elever
For programfagene skjer opptak gjennom påmelding ved den enkelte videregående skole der eleven er registrert som elev. Søknadsfrist tilsvarende andre programfag ved skolen. Den enkelte skole vil vurdere hvilke nettbaserte fag som skal kunne velges og kan i enkelte tilfeller også åpne for at elever kan velge Samfunnsfag, Historie, Engelsk, Naturfag, Matematikk og Norsk.

For studieforberedende fag se informasjon om opptak på voksenopplæringen sine nettsider.

For mer informasjon les om

Ved spørsmål om Nettskolen kan du ta kontakt med prosjektleder Wenche Rolandsen tlf 930 36 702,

Som deltaker i nettskolen blir man fulgt opp av en lærer og  det gis termin- og standpunktvurdering. Det er et tilbud som tilbys vederlagsfritt for alle som har rett på gratis voksenopplæring jft §4A-3 i opplæringsloven.

Andre voksne som ikke har denne retten kan også søke da tilbudet, hvis det blir ledig plass,  vil fylles opp av voksne uten rett.

Nettskolen er et asynkront tilbud slik at de voksne kan arbeide med skolesysler når de vil og hvor de vil.

Les mer om nettskolen her:
http://www.stfk.no/Tjenester/opplaring/Elev/STFK-Nettskole-/

Les mer om hvordan man søker her:
http://www.stfk.no/Tjenester/opplaring/Elev/Voksenopplaring/

Det er ingen søknadsfrist på voksenopplæring.


Utskriftsvennlig versjon