Kreative Trøndelag
Åfjord VGS > Ressurssenter > Norsk for fremmedspråklige

Norsk for fremmedspråklige - kurs

INVITASJON TIL OPPSTART KURS I NORSK FOR FREMMEDSPRÅKLIGE hel-/deltidsbeboere i Åfjord

Pågående kurs i norsk og engelsk for minoritetsspråklige.

Finansiering:
Åfjord kommune delfinansierer
Arbeidsgiver deltakerandel
Egenandel deltakere

Meld din interesse  eller be om mer informasjon:  eller på tlf 72530740

 ______________________________ 

Tidligere kurs/historikk:

INVITASJON                                                                                                     Åfjord, 10.02.2015

Til fremmedspråklige hel- og deltidsbeboere i Åfjord kommune

Til arbeidsgivere

 

Invitasjon til norsk- kurs for fremmedspråklige hel- og deltidsboere i Åfjord kommune  et tilbud til tidligere deltakere og nye deltakere!

 

Åfjord kommune sammen med ressurssenteret ved Åfjord videregående skole setter opp 40 t norskkurs for fremmedspråklige, åpent for deltakere både med og uten rett til norskopplæring og inviterer interesserte deltakere og arbeidsgivere til en uformell samling

 

 

tirsdag 3. februar kl 16.00 – 18.00, (rom 205) ved Åfjord videregående skole.

 

 

Målet med kurset er å gjøre fremmedspråklige hel- og deltidsbeboere bedre i stand til å kommunisere på norsk, bli bedre kjent med kommunens muligheter både innen samfunns-, arbeids-, kulturliv og skole, og samtidig møtes i et sosialt miljø.

Denne kvelden snakker vi litt om målet for kurset, kursets innhold og læremidler, og vi tar imot innspill fra deltakere og arbeidsgivere.

 

Videre forløp (ukedag, tidspunkt, sted osv) blir videre avtalt mellom deltakere og lærer: Brynhild Strøm Nilsen.

Første kvelden har vi leid inn hjelp til polsk oversetting om det skulle være behov for det. Siden det vil bli ulikt nivå på deltakerne, deler vi etter hvert gruppen i to og gir 40 timer til de som kan lite/ingenting og 20 timer til de som kan litt fra før. Det kan derfor bli aktuelt med to lærere.

 

Kveldskurset delfinansieres av Åfjord kommune. Arbeidsgivere betaler

kr 1500 pr ansatt deltaker, og deltakerne selv må betale egenandel/kursavgift på

kr 900,- + utgifter til læremidler. (Deltakernes kursavgift kan deles opp i rater om ønskelig.)

 

Det er ikke sikkert vi når ut til alle med denne invitasjonen  – inviter derfor gjerne med flere du tror det kan være aktuelt for! Det vil også være mulig å etteranmelde deltakere en stund framover, så fremt det er kapasitet til det.

 

Velkommen!

 

Med hilsen

Åfjord ressurssenter – Åfjord videregående skole

Torunn Butli Rømma           

 

 

NORSKOPPLÆRING PÅ NETT - GRATIS:
http://www.vox.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/Nettbasert-opplaring/gratis-norskopplaring-pa-nett/

Oppstart norsk-kurs - tirsdag 10. februar kl 16.30 ved Åfjord videregående skole.
I tillegg til Åfjord videregående skole som kurssted vurderes også en gruppe i Stoksund.
(Orienteringsmøte ble holdt tirsdag 3. februar kl 16.00 - 18.00 ved Åfjord videregående skole.)

Målet med kurset er å gjøre fremmedspråklige hel- og deltidsbeboere bedre i stand til å kommunisere på norsk, bli bedre kjent med kommunens muligheter både innen samfunns-,  arbeids-, kulturliv og skole, og samtidig møtes i et sosialt miljø.

Torunn B Rømma
Sist oppdatert: torsdag 13. august 2015
Utskriftsvennlig versjon