Kreative Trøndelag
Åfjord VGS > Ressurssenter > Sikkerhetskurs for maskinførere

Sikkerhetskurs for maskinførere

Sikkerhetskurs for maskinførere - teorikurs

Kurs 19.-21. januar 2018 ÅFJORD (helgekurs)

Sted: Åfjord videregående skole
Start kl 08.30-16.00

Påmelding snarest og helst innen 12. januar.
 
Kurset settes opp i samarbeid med MEF (MEF - Maskinentreprenørenes Forbund)
Avsluttende teoriprøve.
Oppstart fredag 19. januar kl 08.30 - 16.00.
(Modul 3.1 kjøres enten i tilknytning til teorikurset, eller som egen kursdag, dette avtales i gruppa.)
Deretter må 32 t praksis dokumenteres før praktisk prøve.

Vi har plass til flere på kurset så ta kontakt om dette kan være aktuelt. Tlf 74176800 (sentralbord) eller 74174203

Petter graver

Sikkerhetskurs for anleggsmaskinfører (32t)
Kurset gir førere av masseforflyttingsmaskiner en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av masseforflyttingsmaskiner. Teorikurset er obligatorisk for alle som skal kjøre masseforflyttingsmaskiner med større motoreffekt enn 15 kW (20,4 Hk).
Mål

Deltakerne skal:

 • Ha grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av masseforflyttingsmaskiner.

Delmål

Deltakerne skal:

 • Kunne forklare funksjon og virkemåte for hovedkomponentene på masseforflyttingsmaskiner.
 • Kunne vise viktige kontrollpunkter før, under og etter bruk.
 • Kunne bruke ulike betjeningsinnretninger for aktuell masseforflyttingsmaskin.
 • Kunne vise hvordan hovedtypene av masseforflyttingsmaskiner skal stilles opp og betjenes riktig og sikkert.
 • Kunne utføre løfting av last på en sikker måte og kjenne til krav vedrørende slangebruddsventil.
 • Kunne bruke løfteredskap på en sikker måte i forhold til valg, brukskontroll og anhuking.
 • Kunne forklare prinsipper for montering, og sikker bruk av ekstrautstyr på aktuelle masseforflyttingsmaskiner.
 • Kunne forklare hvordan masseforflyttingsmaskiner skal sikres under transport.
 • Kjenne til arbeidsområdene for masseforflyttingsmaskiner og vite hvilke forholdsregler som gjelder for faresoner og stabilitet.
 • Kjenne til de viktigste bruksområdene for aktuelle masseforflyttingsmaskiner.

Hvem kan delta?
 • Alle som skal kjøre masseforflyttingsmaskiner (eleven må være fylt 18 år for å få utstedt kompetansebevis).
 • Gode norskkunnskaper er en forutsetning for å delta på kurset.

I tillegg til den teoretiske delen på 32 timer, må man ha 40 timers praktisk opplæring for hver maskintype.

HIstorikk 2017-2016-2015:
Helgekurs 20.-22.01.2017
Helgekurs  8.-10. april 2016.
Helgekurs  i samarbeid med MEF (Maskinentreprenørenes forbund) sist gjennomførtfredag 30.1.15 kl 09.00, lørdag 31.1. og søndag 1.2.2015


Utskriftsvennlig versjon 

Del