Kreative Trøndelag
Åfjord VGS > Ressurssenter > Varme arbeider

Varme arbeider

KURS VARME ARBEIDER 2018

Fredag 29. juni kl 08.30 - 15.30. 
Sted: Åfjord vg skole. Påmelding snarest.

Kurset er for deltakere som skal ta sertifikatet første gang og for de som fornyer sitt sertifikat.

Godkjent instruktør Norsk Brannvernforening: Idar Ramsø

Våre kurs inkluderer lærebok, kursmateriell og praktisk slokkeøvelse. (Deltakerne bes ta med hensiktsmessige uteklær.)

For informasjon og påmelding: tlf: 74176800. epost:

Aktuelt:
» Sikkerhetsforskrift og arbeidsinstruks fra 01.01.2015
» Læreplan i "Brannvern ved utførelse av varme arbeider"
» Resertifiseringskurs avvikles 
» Liste over presseklipp varme arbeider

Nyttig informasjon
» Mistet/tapt sertifikat?
» Offentlige krav til varme arbeider
» Om ordningen
» Hvilke yrkeskategorier trenger sertifikat? (PDF) http://www.brannvernforeningen.no/novus/upload//article/Sertifikat%20for%20utvalgte%20yrkeskategorier(1).pdf 
» Nordisk kompatibilitetstabell
» Vanlige spørsmål
" Arbeidsinstruks http://www.fgsikring.no/no/Hoved/varme-arbeider/arbeidsinstruks/

Utdrag fra ny sikkerhetsforskrift (01.01.15):
"Sikkerhetsforskriften gjelder ved utførelse av varme arbeider i alle miljøer hvor det er risiko for at brann kan oppstå."
"Brannvakt skal ha gyldig sertifikat for utførelse av varme arbeider, og skal kontinuerlig vurdere risiko under arbeidet, i pauser og minst en time etter avsluttet arbeid. Utførende kan selv være brannvakt der brannrisiko vurderes som lav."

Noen nyheter fra Brannvernforeningen, juni 2015:
Brannsikkerhet på ferie http://www.brannvernforeningen.no/Nyheter/Tenker-ikke-brannsikkerhet-pa-ferie
Mangelfull brannsikkerhet http://www.brannvernforeningen.no/Nyheter/Hogset-Leirskole-er-drevet-ulovlig-i-23-ar 


Torunn Butli Rømma
Sist oppdatert: tirsdag 28. februar 2017
Utskriftsvennlig versjon