Kreative Trøndelag
Åfjord VGS > Ressurssenter > FAGBREV PÅ JOBB

FAGBREV PÅ JOBB

Omsett det du kan i fagbrev på arbeidsplassen

Jobber du min. 50% innen salg – kontor – yrkessjåførfaget - akvakultur – skog eller landbruk, har minst ett års praksis fra fagområdet, 5 års generell yrkespraksis, og er over 25 år, kan du få tilbud om fagbrev/yrkeskompetanse innen et av disse områdene.

Unntak fra krav om skriftlig 5-timers eksamen, (gjelder alle fagområder som avsluttes med fagprøve, ikke agronom)

Opplæring skjer i kombinasjon med arbeid - på arbeidsplassen, med veiledning underveis. Fagsamlinger og mindre kurs tilbys (på kveldstid) ved behov.

Opplæringsbehov avdekkes og plan utarbeides for den enkelte. Omfang og varighet vil variere alt etter hva den enkelte har behov for. Alle må opp til praktisk fagprøve til slutt (for landbruksfag vil det være skriftlig eksamen med vitnemål for å oppnå yrkeskompetanse).
Det gis fradrag i total læretid for tidligere skolegang/utdannelse og praksis.
Opptak før sommerferien, oppstart til høsten.
Interesserte bes registrere seg snarest på www.vigo.no/ Voksenopplæring 

Ref: VOX - "elev i forsøk" - voksne til fagbrev/sluttkompetanse.

 

________________________________________________________________

Historikk og framdrift:
Juni 2014: Utlysning Stimuleringsmidler til videregående opplæring for ufaglærte voksne
http://www.vox.no/Tilskudd/stimuleringsmidler-til-videregaende-opplaring-for-ufaglarte/
September 2014: Søknad om stimuleringsmidler til videregående opplæring for voksne    VOX www.vox.no Utdrag fra søknaden
Oktober 2014: Tilsagnsbrev fra VOX
Mars 2015: Informasjonsmøter i kystregionen Presentasjon Åfjord 19.03.2015
Mai/juni 2015: Avklaringer m VOX premisser og unntak fra Opplæringsloven for "elev i forsøk". 
Deltakere registrerer seg i /www.vigo.no Voksenopplæring
Innen utgangen av august 2015: Alle deltakere registreres og kartlegges/realkompetansevurderes, personlig opplæringsplan utarbeides.


Utskriftsvennlig versjon 

Del