Kreative Trøndelag
Åfjord VGS > Ressurssenter > Voksenopplæring - fag- og studiekompetanse

Voksenopplæring - fag- og studiekompetanse

Fag som gir studiekompetanse

Oppstartsamling Trondheim 20. august kl 11.00.

Du kan søke på fag som gir studiekompetanse ved STFK Nettskole!

www.stfk.no/nettskole  

Her er det mulig å ta fag og gjøre seg søkbar til høyere studier, gjennom nettbasert undervisning og veiledning med lærer. Opplegget er fleksibelt og kan kombineres med arbeid.

Fag: MATEMATIKK, ENGELSK, SAMFUNNSFAG, NATURFAG, HISTORIE

i tillegg Fransk III, Tysk III, Spansk III eller Fysikk 2

Avgiftsfritt

 Følg linken for mer informasjon:

http://stfk.no/no/Tjenester/opplaring/Elev/Voksenopplaring/Nettbasert-voksenopplaring/

 

Ved spørsmål kan du kontakte:

Rissa Ressurssenter: 73 85 85 05

Røros Ressurs : 72 41 93 00

Thora Storm vgs : 73 99 16 60

Fagenhet for vgo : 73 86 61 67

Rett til videregående opplæring.
Er du over 25 år og har fullført grunnskole eller tilsvarende, men ikke fullført videregående opplæring, har du rett til gratis videregående opplæring. Det har du også om din tidligere utdanning ikke lenger er et opplæringstilbud. Kontakt nærmeste videregående skole for å få mer informasjon om hvordan du kan gå fram for å få vurdert retten din.


Utskriftsvennlig versjon